approach / tilgang

We believe that insights into the traditions of places can uncover significant connections and durable solutions, which through re-interpretation and in the meeting with other influences can create a contemporary architecture that responds to the needs of today, achieves lasting relevance and ensures high architectural quality.

 

Our approach therefore focuses on a process in which exceptional attention is paid to the place. Through studies and mapping of history, cultural heritage and landscape, a knowledge base is formed that informs and counteracts architectural experiments in the exploration of space, materiality, atmosphere and tectonics.

 

Vi tror på, at indsigter i steders traditioner kan afdække betydningsfulde sammenhænge og holdbare løsninger, som gennem nyfortolkning, og i mødet med andre indflydelser, kan skabe en samtidsarkitektur, der svarer på nutidens behov, opnår varig relevans og sikrer høj arkitektonisk kvalitet.

 

Vores tilgang orienterer sig derfor om en proces, hvori der rettes en særlig opmærksomhed mod stedet. Gennem undersøgelser og kortlægninger af historie, kulturarv og landskab dannes et vidensgrundlag, som informerer og giver modspil til arkitektoniske eksperimenter i udforskningen af rum, stoflighed, atmosfære og tektonik.

thi dencker arkitekter

hermodsgade 24, 1. sal

2200 københavn n

+ 45 22 24 23 80

  • Instagram