culture house on site / kulturhus i kontekst

culture house / kulturhus

The Culture House is a proposal for a cultural centre with spaces for events, concerts and exhibitions situated in an industrial area of Amager, Denmark.
 
The Culture House's industrial context is under constant change and structure is therefore detached from the existing buildings and their future development.

The exterior of the building is rough and simple and rises like a monolithic landmark above the area. The building has few large openings and heavily textured surfaces, which aesthetically take its inspiration from the surroundings’ pragmatic structures. 

The interior of the Culture House holds a very different architectural experience as it consists of clean, polished surfaces and spaces with generous ceiling heights.

As a whole, the exterior and interior of the cultural center become a relationship of contrast by externally relating to the industrial surroundings, and inwardly creating a refined environment for the ​​cultural and social life of the area.

Kulturhuset er et forslag til et socialt og kulturelt samlingssted med plads til arrangementer, koncerter og udstillinger i et industriel område på Amager.

 

Kulturhusets industrielle kontekst er under kontinuerlig udvikling, og bygningen placerer sig derfor løsrevet fra det eksisterende gårdrums bygninger, og rejser sig som en monolit over området.

 

Bygningens ydre er rå og simpel med dets få store åbninger og teksturerede overflader, som æstetisk henter inspiration fra omgivelsernes overvejende praktiske tilgang til byggeriet.

Indvendigt rummer kulturhuset anderledes arkitektoniske oplevelser, som adskiller sig helt fra omgivelserne. Det indre udgøres af forfinede overflader og detaljer i rum med dramatisk varierende etagehøjder og stemningsfulde, skiftende lysforhold.

 

Som helhed bliver kulturhusets ydre og indre et udtryksmæssigt kontrastforhold ved udadtil at relatere sig til omgivelserne, og indadtil sørge for at skabe raffinerede, oplevelsesrige rammer for områdets kulturelle og sociale liv.

1/4

facade

section / snit

staircase / trappeopgang

exhibition / udstilling

thi & dencker arkitekter

møllegade 21a

2200 københavn n

+ 45 22 24 23 80

  • Instagram