staircase

staircase / trappe

trappeopgang

The project concerns a renovation of common areas and staircases in a classic, historicist apartment building on Nørrebro in Copenhagen.

 

Based on the facade's distinctive, dark plinth and entrance door, and with color studies of the internal woodwork pigments, the stairwell is restored so that the common areas around the entrance and stairwell are interconnected in style, expression and color selection.

Projektet består af en renovering af fællesareal og trappeopgange i et klassisk, såkaldt håndværker-historicistisk etagehus på Nørrebro i København.

 

Med udgangspunkt i facadens markante, mørke sokkel og indgangsdør, og med farveundersøgelser af indvendige træværks pigmenter, genskabes trappeopgangen, således at fællesarealerne omkring indgangsparti og trappeopgang hænger sammen stilmæssigt, i udtryk og i farvevalg.

plan

profiles / profiler

facade

staircase / trappe

thi dencker arkitekter

hermodsgade 24, 1. sal

2200 københavn n

+ 45 22 24 23 80

  • Instagram