training pavilion

model 1:20

træningspavillon

Training pavilion for Danish Students’ Rowing Club at Svanemøllehavnen in Østerbro.

 

The building is located in the landscape by the harbour and opens up towards the water. The construction in cross-laminated timber consists of simple and straightforward solutions, where the powerful desk beam allows for strength training in the structure itself.

The building is under construction.

Træningspavillon for Danske Studenters Roklub ved Svanemølle-havnen på Østerbro. 

 

Bygningen placerer sig i landskabet ved havnen og åbner op mod vandet. Konstruktionen i CLT tager udgangspunkt i simple og enkle løsninger, hvor den kraftige pultbjælke giver mulighed for styrketræning i selve strukturen.

 

Bygningen er under opførsel.

section

section / snit

elevation

elevation / opstalt

training pavilion

building process / byggeproces