top of page
annex

model 1:20

annex / tool shed

Renovation of architect Thyge Thygesen’s modular vacation home with an addition of a combined annex and tool shed that serves as a guest house.

 

The existing house comprises a light timber structure resting on a concrete foundation and a brick wall. A continuous north-facing skylight softly illuminates the interior throughout the house. The south facade opens to a terrace and a lush front garden. In the process of renovation, emphasis has been placed on preserving these qualities.

 

The combined annex/shed is situated in the easternmost part of the plot and is constructed of a modular structure that mirrors the main house. The small addition is enclosed by dense vegetation, and the simple wooden exterior makes a subtle presence in the garden.

Renovering af arkitekt Thyge Thygesens modulopbyggede sommerhus med tilføjelse af et kombineret anneks og redskabsskur, der fungerer som gæstebolig.

 

Det eksisterende hus består af en let trækonstruktion, der hviler på et betonfundament og en murstensvæg. Et gennemgående nordvendt ovenlys oplyser interiøret i hele huset. Sydfacaden fremstår åben mod en terrasse og en frodig forhave. I forbindelse med renoveringen er der lagt vægt på at bevare disse kvaliteter.

Det samlede anneks/skur er beliggende i den østligste del af grunden, og er bygget af en modulær struktur, der afspejler hovedhuset. Den lille tilføjelse er omgivet af tæt vegetation, og det enkle træydre fremstår som subtil tilføjelse i haven. 

2021_10_07. plan 1-20_wix.jpg

plan

bottom of page