top of page
thi dencker
the office
tegnestuen

THI DENCKER ARCHITECTS is a Copenhagen-based architectural design studio founded by architects Linda Thi and Mikkel Dencker.

 

The studio engages with a wide area of work in architecture, including housing, institutional buildings, private homes, interiors, furniture and transformation. Simultaneously, experimental research are conducted to continuously develop the studio's practice as well as reflecting on contemporary architecture.

 

The work is driven by a deep curiosity about the particular conditions and local potentials of each project, which through both poetic and pragmatic considerations translates into new architectural solutions.

THI DENCKER ARKITEKTER er en Københavnsbaseret tegnestue grundlagt af arkitekterne Linda Thi og Mikkel Dencker.

 

Tegnestuen beskæftiger sig med et bredt arbejdsområde inden for arkitekturen, herunder bebyggelsesplaner, institutionelle bygninger, private boliger, interiør, møbler og transformation. Parallelt udføres eksperimentelle undersøgelser med formålet at udvikle tegnestuens praksis, samt at reflektere over emner i samtidsarkitekturen.

 

Arbejdet er drevet af en dyb nysgerrighed for de særlige forhold og lokale potentialer, som hvert projekt rummer. På baggrund af både poetiske og pragmatiske overvejelser omsættes disse til nye arkitektoniske løsninger.

approach
tilgang

We believe that insights into the traditions of places can uncover significant connections and durable solutions, which through re-interpretation and in the meeting with other influences can create a contemporary architecture that responds to the needs of today, achieves lasting relevance and ensures high architectural quality.

 

Our approach therefore focuses on a process in which exceptional attention is paid to the place. Through studies and mapping of history, cultural heritage and landscape, a knowledge base is formed that informs and counteracts architectural experiments in the exploration of space, materiality, atmosphere and tectonics.

 

Vi tror på, at indsigter i steders traditioner kan afdække betydningsfulde sammenhænge og holdbare løsninger, som gennem nyfortolkning, og i mødet med andre indflydelser, kan skabe en samtidsarkitektur, der svarer på nutidens behov, opnår varig relevans og sikrer høj arkitektonisk kvalitet.

Vores tilgang orienterer sig derfor om en proces, hvori der rettes en særlig opmærksomhed mod stedet. Gennem undersøgelser og kortlægninger af historie, kulturarv og landskab dannes et vidensgrundlag, som informerer og giver modspil til arkitektoniske eksperimenter i udforskningen af rum, stoflighed, atmosfære og tektonik.

bottom of page