centrum brandstation

model 1:200

central firestation
 
Centrum brandstation
 

The Firemen's House is a proposal for the open international competition for a new central fire station in Oslo, Norway. The proposal was awarded with a purchase by Oslo Municipality and Omsorgsbygg Oslo KF in competition with more than 100 other applicants.

 

The jury highlighted the building's monumental, timeless appearance and choice of materials that harmonize with the surroundings and express quality and solidity.

 

The fire station's architecture is inspired by traditional motifs within the fire service, which first and foremost is reflected in the building's deep red exterior. The structure of the facade is the result of a hierarchical arrangement that follows the needs of the inner functions for both closure and openness.

 

Thus the fire station becomes a building that visually opens to the surroundings at street level and provides insight into the work and importance of the fire service, while meeting the fire personnel's need for a well-functioning and efficient everyday work life through a careful organization of practical functions.

"Brandfolkets Hus" er et forslag til den åbne internationale konkurrence om en ny, central brandstation i Oslo. Forslaget blev præmieret med et indkøb af Oslo Kommune v. Omsorgsbygg Oslo KF i konkurrence med over 100 andre tegnestuer.

Juryen fremhævede bygningens monumentale, tidsløse fremtoning og materialevalg, der harmonerer med omgivelserne og udtrykker kvalitet og soliditet.

 

Brandstationens arkitektur er inspireret af traditionelle motiver inden for brandvæsenet, hvilket først og fremmest kommer til udtryk i bygningens dybrøde ydre. Facadens struktur er et resultat af en hierarkisk opbygning, som følger de indre funktioners behov for både lukket- og åbenhed.

 

Således bliver brandstationen en bygning, der visuelt åbner sig for omgivelserne i gadeniveau og giver indblik i brandvæsenets arbejde og samfundsbetydning, samtidig med, at brandpersonalets behov for en velfungerende og effektiv hverdag varetages gennem en omhyggelig organisering af praktiske funktioner.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

vognhal

vaskehal

teknisk rum for vaskehal

rengøring (småværktøj)

rengøring (røgdykkerudstyr)

tørrerum

lager (rent materiel)

lager (udstyr)

lager (tøj) 

garderobe (udrykningstøj)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

WC damer

WC herrer

WC hc

kompressor

cykelparkering

affald

teknisk rum

indgang/foyer

mødelokale

WC damer

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

WC herrer

vaskerum

tørrerum

køkken

stue

lager (kiosk)

kontor (underbrandmester)

kontor (brandmester)

hvilerum

træningsrum (kondition)

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

træningsrum (styrketræning)

lager (træningsudtryr)

lager (wc, kontor, sengetøj)

badstu damer

bad damer

badstu herrer

bad herrer

garderobe

grøn tagterasse

solceller

situationsplan

site plan / situationsplan

visualization west / visualisering vest

brandstation

visualization north / visualisering nord

section / snit

facade / facadeudsnit