top of page
wooden library community house
community house 

library / bibliotek

medborgerhus

The Community House is a project that explores general solutions to the challenges met in the rural areas the past decades. The challenges include depopulation, high median age, unemployment and a large number of business closures. Based on an urban analysis, we have mapped out potentials for rural villages in general exemplified by the town of Søllested on Lolland in the southern part of Denmark.

 

The Community House is a proposal for an active meeting point for the village, which can improve the quality of offers and activities in the everyday life for the residents. The Community House will also support the community by creating the framework for associational life that can strengthen the resilience of the community in the future by taking care of local interests.

 

A fundamental idea for the project is to reduce the distance between the urban community and the surrounding agriculture, and therefore we propose a strategy where the Community House is a center for a local network and food community between residents of the village and the local farmers. We see a largely unused potential for trade and production of local products which can contribute positively to the community in terms of employment, identity, and increasing the attractiveness of the village.

 

The Community House is located in the village’s center, which today is located between the school and sports facilities.

The local retail store and production kitchen is situated in the center of the house and connects to a multifunctional hall, a library, a post office and a health center.

 

The architecture takes inspiration from the local building style and motifs from the traditional barn and farm buildings.

The lower part of the structure is built of recycled bricks from the area.

 

The Community House is a proposal for a cooperative center acting as a catalyst for a positive future development for rural communities based on its existing resources.

Medborgerhuset er et projekt, der udforsker generelle løsningsforslag på de seneste årtiers udfordringer i landdistrikternes yderområder. Udfordringerne omfatter bl.a. affolkning, høj gennemsnitsalder, arbejdsløshed og store antal butikslukninger. På baggrund af en byanalyse har vi kortlagt potentialer for landsbyer eksemplificeret ved byen Søllested på Lolland.

 

Medborgerhuset er et forslag på et aktivt samlingspunkt for byen, der kan højne kvaliteten for hverdagslivets tilbud og aktiviteter. Huset skal desuden bidrage til at understøtte fælleskabet og skabe grobund for et kooperativt foreningsliv, som kan styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed i fremtiden ved at varetage lokale interesser.

 

Et grundliggende forslag i projektet er at mindske afstanden mellem bysamfundet og det omgivende landbrug, og vi foreslår derfor en strategi, hvor medborgerhuset kan skabe rammerne for et lokalt netværk og fødevarefælleskab mellem beboere i byen og landmænd. Vi ser et potentiale for, at handel og produktion af lokale produkter kan bidrage til fælleskaber, beskæftigelse, identitet, og højne attraktionsværdien for byen.

 

Huset er placeret i byens centrum, som i dag befinder sig mellem skole og hal. Centralt i huset er fødevarefællesskabets lokale handelsbutik og produktionskøkken. I tilknytning hertil er en multifunktionshal, et bibliotek, en pakkecentral og et sundhedscenter.

 

Bygningens arkitektoniske udtryk tager inspiration i den lokale byggeskik og henter motiver fra den traditionelle lade og gårdlænge. Den nederste del af konstruktionen er opført i genbrugstegl fra nedrevne huse i egnen.

 

Medborgerhuset er et bud på en katalysator for en positiv fremadrettet udvikling for landdistrikternes bysamfund med udgangspunkt i områdets eksisterende ressourcer.

kooperativ fødevarefællesskab lokal fødevareproduktion
medborgerhus fødevarefællesskab

local grocery store / lokal fødevarehandel

construction section architecture

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pandeplader(9600mm x 1300mm

taglægter (CLT), 100mmx100mm

åse (CLT), 300mmx110mm

træudlsolering, 400mm

krydsfinersplader loft, 2000mmx2400mm

spærhoved (CLT), 300mmx100mm

spærfod (CLT), 200mmx100mm

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

spærfag (CLT), 100mmx75mm

tagrem (CLT), 300mmx100mm

søjler (CLT), 300mmx100mm

krydsfinersplader, 2400mmx1720mm

træuldsisolering (træskelet), 400mm

træbeklædning (lærk), facade, 150mmx40mm

vinduespartier, 3440mmx1200

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

hulmurkonstruktion, 1/2-stensforbandt

isolering (hulmur), 250mm  

terazzogulv, 30mm

betonlag, 80mm

trykfast gulvisolering, 280mm

letklinkebeton

punkt- og stribefundament

opstalt medborgerhus træfacade genbrugsmursten

elevation / facade

facadeudsnit genbrugsmursten pandeplader træ

elevation / facadeudsnit

bottom of page