top of page
2021_01_28. IMG_7315_v3_cropped_wix_ENDE
force of moving water
 

Force of Moving Water is a proposal for the competition for a National Logging Museum and Competence Center for Wetlands at Glomma in Norway.

 

The proposal stages the area’s natural phenomena and historical, human activity in the river, which is translated into a material and atmospheric architecture reflecting on the surroundings.

 

The building is built exclusively by local resources, which testify to both the work area of ​​the logging production and the special landscape and appearance of the wetland as a result of continuous sedimentation from Glomma’s water flows.

Both aspects are represented in the building’s material and tectonic principles, which is reflected in undulating, layered walls in stamped earth and light, stacked structures in wood.

 

Both the wetland and the floating production are driven by the river’s continuous water masses, and with this approach, these are united in the architecture with a common narrative about the river as a culture and natural heritage.

model 1:50

drivkraft
 

Drivkraft er et forslag til konkurrencen om et Nationalt Fløtingsmuseum og Kompetencecenter for Vådmark ved Glomma i Norge.

 

Forslaget tager afsæt i områdets naturlige fænomener og historiske, menneskelige aktivitet i floden, som oversættes til en stoflig og atmosfærisk arkitektur med dyb fundering til i stedet.

 

Bygningsværket opføres udelukkende af lokale ressourcer, der både vidner om fløtingproduktionens arbejdsområde og vådmarkens særlige landskab og fremkomst som resultat af en kontinuerlig sedimentering fra Glommas vandstrømme.

 

Begge aspekter er repræsenteret i bygningens materiale og tektoniske principper, hvilket afspejles ved bølgende, lagdelte vægge i stampet lerjord og lette, stablede konstruktioner i træ.

 

Både våtmarken og fløtingsproduktionen er drevet af flodens kontinuerlige vandmasser, og med denne indgangsvinkel forenes disse i arkitekturen med en fælles fortælling om floden som kultur og naturarv.

1101.

1102.

1103.

1104.

1201.

1202.

1203.

1301.

1302.

1303.

1304.

hovedankomst/foyer

billetsalg /information

venteområde 

garderobe/wc

butik

garderobe/wc

nærlager

spiseområde

produktionsarealer 

kontor/pauserum

garderobe/wc

1305.

2101.

2107.

4101.

4201.

4202.

3101.

3102.

3103.

3104.

3201.

garderobe/wc 

stort auditorium  

stolelager

udstillingsareal 

magasin 

lager 

udstillingsareal

akvarium 

servicerum 

“nysgerrig-per“

magasin 

3202.

1501.

1502.

1503.

1504.

1505.

1506.

1507.

1508.

1509.

1510.

lager 

snedkerværksted

metalværksted

lakværksted

slibning 

modtagshal 

rent værksted 

forbrugslager

kontor 

kontor

kontor

1511. 

1512. 

1513. 

1514. 

1515. 

1516. 

2201. 

2202. 

2203. 

2204. 

2205. 

møderum/gæsterum 

rengøringscentral

garderobe/wc/bad

affaldsrum 

affaldsrum 

risikoaffald

lager 

lager

lager 

garderobe 

udendørs undervisning

1401. 

1402. 

1403. 

1404. 

1405. 

1406. 

forkontor/reception

kontorer x 5

kontor (direktør)

kontor (gæstepladser)

møderum

spiserum/møderum 

1407. 

1408. 

1409. 

1410. 

2301. 

2302. 

wc

kopi/printer

nærarkiv

serverrum

kontorer x 11

kontor 

2303. 

2304. 

2102. 

2103. 

2104. 

2105. 

møderum

guide (våtmark/fløting)

lille auditorium

undervisningsrum x 2

grupperum x 2

lager 

2106. 

2108. 

2109. 

2110. 

2111. 

2112. 

lager 

laboratorium 

laboratorium 

lager 

spiserum 

garderobe/wc 

2021_01_24. opstalt 1-200_v1.jpg

elevation / opstalt

2021_01_24. snit 1-200_v1.jpg

section / tværsnit

2021_01_21. final udstilling_med coverag

visualization / visualisering

bottom of page