top of page
House of Memory
house of memory

The House of Memory is a competition proposal for a cultural center and archive for the Norwegian minority, known as the forest finns. The forest finns immigrated to the county of Hedmark, Norway in the 17th century bringing with them their language, culture and customs which still lives on today through their descendants and the places they inhabited.

 

The museum’s different functions are collected in one long body located parallel to the River Rotna, thus creating two divided and diverse outdoor spaces - an arrival space between densely planted pine trees and an open outdoor area along the river bank.

 

The proposal has been developed with inspiration from the forest finns’ history and building traditions, which are interpreted and processed into a modern architectural expression. The architecture seeks to recall the memories of the past through atmosphere, material, construction, and with interpretations of historical motifs that recounts the culture of the forest finns.

exhibition / udstilling

erindringernes hus 

Erindringernes hus er et konkurrenceforslag om et kulturelt centrum og arkiv til den norske minoritetsbefolkning, skovfinnerne. I det 17. århundrede indvandrede skovfinnerne til Hedmark, Norge, og bragte deres sprog, kultur og skikke med sig, som stadig i dag lever videre gennem deres efterkommere og de steder, de beboede.

 

Museets funktioner er samlet i en lang bygningskrop placeret parallelt med floden Rotna, og skaber således to opdelte og forskelligartede uderum – et ankomstrum mellem tæt beplantede fyrretræer og et åbent opholdssted mod floden.

Bygningen er udviklet med afsæt og inspiration i den skovfinske historie og traditionelle byggeskik, som er fortolket og bearbejdet til et moderne bygningsværk. Husets arkitektoniske udtryk søger at genkalde sig fortidens minder i forhold til atmosfære, materiale, konstruktion, og med nytolkninger af historiske motiver, der fortæller om den skogfinske kultur. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

reception og museumsbutik

udstilling (permanent)

udstilling (skiftende)

lager (udstilling)

auditorium

møderum (stort)

caféareal

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

køkken

garderobe og WC (publikum)

bibliotek

kontorer 

garderobe og WC (ansatte)

personalerum

genstandsmodtagelse 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

magasin (foto)

magasin (genstande)

arkivrum (driftsarkiv)

værksted (vagtmester)

lager (drift og værksted)

lager (administration)

tekniske rum

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

magasin (genstande)

magasin og arbejdslokale

møderum (lille)

lager (salgsartikler)

førstehjælpsrum/hvilerum

gæstekontor

bibliotek (udvidelse)

museum skogfinsk

section / tværsnit

tolkning af traditionelt laftværk
lafteværk museum

log construction / lafteværk

skogfinsk museum norge

section / længdesnit

museum norge

site plan / situationsplan

facade for skogfinsk musem

elevation / facadeudsnit

bottom of page