top of page
warehouse gym
 

Transformation of a warehouse into a gym in Nordvest. The project consists of openings in existing concrete walls and integration of changing rooms and offices without occupying the floor area of ​​the hall. The functions are placed in an interposed level which spans from wall to wall.

exhibition space

bakkehuset
 

Transformation af lagerhal til motionsrum i Nordvest. Projektet består af åbninger i eksisterende betonvægge og integration af omklædningsrum og kontor uden at optage hallens gulvareal. Funktionerne er placeret i et indskudt niveau, som spænder fra væg til væg.

bottom of page