top of page
yderområdernes landsbyer
rural potentials 

Søllested

oplandsbyens potentialer

The book is a preliminary work for the project Community House, and it contains an analysis, mapping and strategic suggestions on how to improve the conditions for everyday life and support the future development of the local community in the rural villages, exemplified by the village Søllested on Lolland.

 

In the book we present solutions on general challenges in the peripheral areas of Denmark that have emerged in recent decades, which we believe can contribute to the resilience of the local community in its current situation and to future societal changes.

Bogen er et forarbejde til projektet Medborgerhuset, og indeholder en analyse, kortlægning og strategiske bud på, hvordan man kan forbedre betingelserne for hverdagslivet og støtte lokalesamfundets udvikling i fremtiden i yderområdernes landsbyer, eksemplificeret ved oplandsbyen Søllested.

 

Vi fremsætter i bogen løsningsforslag på generelle udfordringer, der er opstået i de seneste årtier i Danmarks yderområder, som vi mener kan bidrage til, at lokalsamfundet bliver mere modstandsdygtigt i dets nuværende situation og over for fremtidige samfundsforandringer.

bottom of page