top of page
pavilion world capital of architecture
framework
 

The proposal House on a Hill gathers inspiration from the surrounding historical, architectural icons and landscapes. Through research of the site and its existing as well as traditional cultural environment, particular local qualities and motifs are interpreted and integrated into this new addition.

 

The overall conceptual organisation of the upper floor plans and facades of the museum echoes the Norwegian tun, which is a traditional type of clustered settlement. The intention is to reduce the apparent scale of the relatively large footprint of the building and to create varied and defined interior spaces gathered around a common area.

 

The historic architecture of the site is mainly made of heavy masonry, and this constructive principle and materiality is applied to the lower floors of the museum consisting of rough-hewn limestone interior walls. The vertical space and the column structure of the nearby cathedral has been an inspiration for the two-story-high central distribution spaces.

The museum is partially lowered in the hill which minimizes its impact on sightlines and evens out the size ratio to surrounding buildings while creating varying lighting conditions and atmospheres in the interior.

1:10

Pavillonen er en undersøgelse af, hvordan historisk viden og håndværk kan tolkes til nutidig praksis i kombination med moderne og modulære byggeprincipper. Projektet henter inspiration fra bindingsværket som modulsystem og er baseret på forskning om vedvarende holbarhed som en forudsætning for bæredygtigt byggeri af arkitekt MAA og lektor Søren Vadstrup på Det Kongelige Akademi. Væsentlige karakteristika for holbarhed anvendt i konstruktionen er koncepterne om design for adskillelse og samlinger træ i træ.

 

De udvalgte samlinger kæmninger og bladsamlinger er håndværksmæssigt enkle at udføre, og vil kunne nedsætte omkostninger under produktionen. Træet er skåret, så emnerne er bindige med hinanden og skaber en fleksibel struktur, som muliggør optagelse af præfabrikerede moduler, der yderligere vil kunne effektivisere byggeriet. Vores hypotese er at skabe et byggesystem, der økonomisk og bæredygtigt kan indskrive sig i en moderne byggeindustri. 

 

Udviklingen af pavillonen er støttet af Statens Kunstfond, Boligfonden Kuben og Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling.

Pavillon UIA

Site plan, Islands Brygge

process

process 1: 50, 1:20

pavilion UIA thi dencker

Opskåret træ 1/3 og 2/3

pavilion UIA thi dencker

Design for disassembly

pavilion UIA thi dencker

Construction

bottom of page