top of page
atelier for artist in industrial building

sketch / skitse

studio collective 

A former paper factory in Fengersfors, Sweden, is the shared workspace for an artist cooperative by the name of Not quite. The artists inhabits the spaces of the old industrial buildings which is transformed into workshops and studios for blacksmiths, carpenters and other craftsmen. The area is a cultural center for the region with galleries, shops and café.

 

In an existing structure in the area, a group of textile craftsmen wishes to establish shared workshops, studios and exhibition rooms.

 

The project is ongoing.

atelierklynger

I en tidligere papirfabrik i Fengersfors, Sverige, holder kunstnerkooperativet Not quite til i gamle industrielle bygninger, som er indrettet til værksteder og atelierer for smede, snedkere og andre kunsthåndværkere. Området fungerer som et kulturcentrum for regionen med gallerier, butikker og café.

 

I en eksisterende hal på området ønsker en gruppe af tekstilhåndværkere at etablere fælles værksteder, atelierer og udstillingslokaler.

Projektet er under udarbejdelse.

snit eksisterende hal

existing section / eksisterende snit

plan industriel hal

existing plan / eksisterende plan

bottom of page