top of page
future bjärred
the forest village

community house by lake / fælleshus ved søen

skovbyen

The vision for this competition proposal for a new settlement in Bjärred is to create a living, engaging and diverse residential area in a natural environment that handles and uses its resources in a way that helps maintain and strengthen the surrounding ecosystems.

 

The forest village develops through the hope and dreams of local and future residents, and comes to life through the communities that are gathered and built around the project. An inclusive process is central to building the community, and close ties are made with the surroundings communities and existing local residents as the settlement develops.

 

As the first step in the process, we propose to plant a mixed forest throughout the competition area, which in the long term will grow bigger and denser, and be fully grown at the final stage of the expansion. The buildings will thus become an integral part of a dense and varied forest and natural area, which functions as one continuous ecological corridor.

 

In the proposal, we also present a number of shared-economy initiatives and innovative technological solutions that can be implemented in the village’s resource and energy circuits, which makes the area self-sufficient with clean, renewable energy, and create sustainable systems for transportation, waste management and water circuits.

 

The forest village is a settlement founded on a holistic vision of a local community with sustainable solutions in social, economic and environmental areas. The overall plan of this proposal seeks to create a synergy between the architectural framework, nature, community and sustainability, as a means of achieving a high quality everyday life.

Visionen for dette konkurrenceforslag til en ny bebyggelse i Bjärred er at skabe et levende, engagerende og mangfoldigt boligområde i naturrige omgivelser, og at skabe grobund for et lokalsamfund, som håndterer og benytter sig af ressourcer på en måde, der bidrager til at opretholde og styrke de omgivende økosystemer.

 

Skogsstaden udvikles med afsæt i lokale og fremtidige beboeres håb og drømme, og kommer til live gennem fællesskaberne, der samles og opbygges omkring projektet. En inkluderende proces, hvor borgere har medbestemmelse og er centrale for, at bebyggelsen rodfæstes, og at der knyttes tætte bånd til omgivelserne og lokalmiljøet i takt med bebyggelsens tilblivelse.

 

Som første led i processen foreslår vi at udplante en blandingsskov på hele konkurrenceområdet, der på sigt vil vokse sig større og tættere, og være fuldt udvokset ved sidste fase af udbygningen. Bebyggelsen bliver derved en integreret del af et tæt og varieret skov- og naturområde, som fungerer som én sammenhængende økologisk korridor.

 

Vi præsenterer i forslaget også en række deleøkonomiske initiativer og innovative løsninger, som kan implementeres i bebyggelsens ressource- og energikredsløb, der gør området selvforsynende med ren, vedvarende energi, og vil skabe bæredygtige systemer inden for bl.a. transport, affaldshåndtering og vandkredsløb.

 

Skogsstaden er en bebyggelse grundlagt på en holistisk vision om et lokalsamfund med bæredygtige løsninger inden for sociale, økonomiske og miljømæssige områder. Helhedsplanen i dette forslag søger at skabe et sammenspil mellem de arkitektoniske rammer, naturen, fælleskabet og bæredygtighed, som et middel for at opnå et hverdagsliv af høj kvalitet.

bebyggelse gårdrum

courtyard / gård

typologi boligbebygglse

P-form

type: dobbelthuse, lejligheder, enkelt huse

størrelse: 100-240 m2

I-form

type: lejligheder,

rækkehuse

størrelse: 40-140 m2

L-form

type: lejligheder,

størrelse: 60-180 m2

U-form

type: lejligheder,

størrelse: 80-200 m2

development over time / tidsperspektiv for udbyggelse

bebyggelsesplan

site plan / situationsplan

skovby bebyggese i skov

planting strategy / beplantningsstrategi

beplantning strategi bæredygtig bebyggel

5 years / 5 år

10 years / 10 år

15 years / 15 år

20 years / 20 år

boligområde natur

plan

apartments in forest

courtyard / gårdrum

bottom of page