top of page
Training Pavilion
training pavilion

model 1:20

træningspavillon

Training pavilion for Danish Students’ Rowing Club at Svanemøllehavnen in Østerbro.

 

The building is located in the landscape by the harbour and opens up towards the water. The construction in cross-laminated timber consists of simple and straightforward solutions, where the powerful desk beam allows for strength training in the structure itself.

Træningspavillon for Danske Studenters Roklub ved Svanemølle-havnen på Østerbro. 

 

Bygningen placerer sig i landskabet ved havnen og åbner op mod vandet. Konstruktionen i CLT tager udgangspunkt i simple og enkle løsninger, hvor den kraftige pultbjælke giver mulighed for styrketræning i selve strukturen.

section

section / snit

training pavilion

process

elevation

elevation / opstalt

copenhagen rowing club
roklub
danske studenters roklub
copenhagen rowing club
bottom of page