top of page
Vestjyske Registeringer

pump station / pumpestation

vestjyske registreringeR

"Vestjyske Registreringer" is a multidisciplinary art project in collaboration with cinematographer Frank Nielsen. The project is based on phenomenological observations under the theme place and was developed through six weeks of local residency in West Jutland.

 

From a mobile office observations of place, people, nature,  landscape, culture and history are collected. Through various media such as photography, sound recording, drawing, surveying and modelling, the site-specific impressions are generated.

 

These will be exhibited in the House of Art and Design in October 2020, the former Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museum by Johannes and Inger Exner.

 

The project was made for ET4U and supported by The Obelisk Family Fund, The Danish Art Foundation, The Region of Midtjylland, The Municipality of Aarhus and others.

Vestjyske registreringer er et tværfagligt kunstprojekt i samarbejde med filmfotograf Frank Nielsen. Projektet tager udgangspunkt i fænomenologiske iagttagelser under temaet sted, og er udviklet gennem seks ugers lokalt ophold i Vestjylland. 

 

Fra et mobilt kontor er registreringer af stedet, folket, naturen, landskabet, kulturen og historien indsamlet. Igennem forskellige medier som foto, lyd, tegning, opmåling og modellering gengives de stedsspecifikke indtryk.

 

Disse udstilles i oktober 2020 i Huset for Kunst og Design, det tidligere Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet af Johannes og Inger Exner.

 

Projektet er lavet for ET4U og støttet af Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, Region Midtjylland, Århus kommune mfl.

GPS tracker / GPS sporing af ruter

mobilt kontor

mobile office / det mobile kontor

bottom of page